Broedplaatsen blijken uit onderzoek van de Gemeenteraad van Amsterdam uit 2000 vele mogelijkheden te bieden voor de huidige stedelijke problematiek. Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat voornamelijk de sociale infrastructuur wordt versterkt. Verbeteringen zijn met betrekking tot dit thema ook mogelijk in Utrecht: uit het recentere onderzoek van de Economic Board Utrecht (2013) blijkt dat als “weakness” in de SWOT-analyse een onvoldoende mate van sociale cohesie bestaat. Dit wordt versterkt door een versnippering van lokale en regionale netwerken. Het versterken van broedplaatsen vanuit beleidsmakers kan dus van betekenis zijn voor Utrecht.

BroedplaatsHiernaast vergroten broedplaatsen de kwaliteit, de diversiteit en het imago van een buurt. Vervolgens verrijken ze de stad door hun cultuurproductie. De combinatie van wonen en werken in een broedplaats blijkt de synergie tussen verschillende culturele ondernemers kunnen versterken. Daarnaast blijkt dat door het opnemen van buurtfuncties de leefbaarheid in de buurt wordt verhoogd. Tot slot kan een broedplaats in een buurt – naast de sociale voordelen – ook de werkgelegenheid in de stad versterken. Ze bieden de culturele ondernemers een kans om een cultureel/ambachtelijk bedrijf te starten en te continueren. Bovendien wordt volgens de Amsterdamse gemeenteraad de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers en toeristen verhoogd.

Broedplaatsen blijken uit het Amsterdamse onderzoek het antwoord op enkele van de Utrechtse zwakkere kenmerken. Hiernaast kan de versterking van bestaande positieve kenmerken, zoals de culturele aantrekkelijkheid voor toeristen en bezoekers verbeteren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of door het actief implementeren van broedplaatsen de mogelijkheden ervan teweegbrengt in Utrecht. Een start van dit onderzoek wordt gemaakt door onderzoek naar het project Eiland8 in Kanaleneiland. Dit is een creatieve broedplaats waar kunstenaars, ondernemers en creatievelingen samen werken en wonen.