Sterre & Areaal advies

Sterre & Areaal advies

Per eind augustus werkt Sterre Hijlkema ‘aan boord’ bij Areaal Advies. Sterre studeerde in 2013 af als stadsgeograaf aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna onder meer voor Platform31 en als zelfstandig adviseur. Ze is een echte netwerker en verbinder en heeft zich in het recente verleden onder meer beziggehouden met bewoners in de stedelijke vernieuwing, met creatieve broedplaatsen en met zaken als co-creatie en kluswoningen.

“We zijn heel blij met Sterre”, aldus Ellen Borgmeijer van Areaal Advies. “We hebben door persoonlijke omstandigheden het afgelopen jaar een beetje een pas op de plaats moeten maken, maar we kijken nu weer vooruit. We willen Areaal Advies de komende jaren uitbouwen tot een mooie club van bevlogen en betrokken adviseurs en we denken dat Sterre daar heel goed in past. Haar ambities sluiten wat dat betreft prima aan op de onze.”