Over Sterre & stad

Sterre Hijlkema (1989) heeft een passie en onuitputtelijke interesse voor stedelijke ontwikkeling. Zij studeerde af aan de Universiteit Utrecht als stedelijk geograaf en werkte als zelfstandig adviseur ‘Sterre&Stad’ en als projectleider bij Platform31. Zij heeft een herkenbaar profiel: ondernemend, resultaatgericht, flexibel en innovatief. Het verbinden van netwerken, ideeën en kennis door verschillende vormen van kennisoverdracht past perfect bij Sterre. Haar overtuiging is dat de mooiste ideeën en samenwerkingsverbanden ontstaan uit ontmoeting, betrokkenheid en transparantie.

Sterre werkt sinds 2017 bij Areaal Advies. Areaal Advies is een jong, flexibel en betrokken adviesbureau dat duurzame en daadkrachtige adviezen en oplossingen ontwikkelt voor ruimtelijk-economische vraagstukken. Areaal Advies is specialist in de koppeling van strategisch en uitvoerend werk voor overheden en woningcorporaties. Sterre geeft als adviseur bij Areaal Advies onafhankelijk en strategisch advies en werkt met plezier mee aan het omzetten van haar adviezen in uitvoeringsprogramma’s.

Met behulp van creativiteit, humor en inzet kunnen zelfs de meest uiteenlopende meningen worden verenigd om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Sterre hijlkemaSterre is veelzijdig. Ze kan middels daadkrachtige analyses uiteenlopend belangen afwegen om vervolgens projecten met veel energie vorm te geven. Ze matcht graag innovatieve disciplines aan kennisoverdracht zoals web, apps, rapportage, design en video. De thema’s waar Sterre graag mee werkt zijn breed. Vooral vernieuwende onderwerpen die dwars door de geïnstitutionaliseerde wereld heen gaan boeien haar. Sterre doet onderzoek naar nieuwe initiatieven in de stad, oplossingen voor leegstandsproblematiek, innovatieve winkel en woonvormen, organische gebiedsontwikkeling, creatieve broedplaatsen en zelforganisatie.

Ik ben een nuchtere idealist, met een brede interesse en een passie voor stedelijke ontwikkeling. Ik combineer een open en onderzoekende houding met een ondernemende blik; wat is de kern van het vraagstuk, wat zijn de belangen en wat gaan we doen?